Riktade åtgärder för godkänd OVK

Har ni underkänd OVK-besiktning/ventilation och ligger i riskzon att få ett föreläggande från Byggnadsnämnden/Miljö & Hälsa? Vi har specialkompetens att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med att åtgärda brister så OVK:n kan bli godkänd.

 

 • Fokus på att åtgärda anmärkningar från OVK-besiktningen
 • Minimalt med smuts och stök
 • Inga ytskikt förstörs i onödan
 • Ingen värdefull vindsyta går till spillo
 • Ställningar och säkerhetsutrustning ingår
 • All personal är certifierad i taksäkerhet

Vanliga problem som ger underkänd OVK

Anmärkningar i OVK-protokollet är inte ovanliga när det gäller äldre byggnader som kanske renoverats i olika omgångar. Några vanliga fel som vi kan hjälpa er med är till exempel:

 • För låga luftflöden.
 • Tilluft saknas efter renovering av fasad, badrum eller kök.
 • Direktkopplade köksfläktar utan grundventilation i kök.
 • Fläktar monterade på otäta kanaler till kök, bad eller wc.
 • Bakdrag och kallras i ventilationskanalerna.
 • Ventilation saknas helt i mindre toalettutrymmen.

Godkänd OVK utan onödiga ingrepp

Vi jobbar med modern teknik och med utrustning som gör att vi kan genomföra många åtgärder utan att behöva göra hål i väggar eller tak. Befintliga kanaler lokaliseras elektroniskt och vi använder en fjärrmanövrerad kamera för att inspektera kanalerna från taket.

Behöver kanalerna tätas använder vi vår metod SafeSeal för en komplett kanalrenovering från anslutningen i lägenheterna till skorstenstoppen. Ingen håltagning behövs och ni slipper smuts, stök och dyra återställningsarbeten. Även kakelugnar går att renovera på samma sätt, utan smutsiga demonteringsarbeten.

Vi har anpassat våra metoder och arbetssätt för att minska besväret för de boende och för att hålla ingreppen i fastigheten till ett minimum.

Bra ventilation utan stora aggregat

Behöver ni tilluft för att få godkänd OVK, men vill undvika att borra in fönsterventiler som ger kallras, ljud och smuts från gatan? Vi installerar ventilation med återvinning och ren tilluft från taket för ett bra inneklimat och minskad värmekostnad.

Med vår varsamma teknik kan ventilationsutrustningen installeras inne i befinltiga kanaler, utan att ni blir av med vindsutrymmen eller yta för vindsvåningar.

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss idag så bokar vi ett möte! För ett kostnadsfritt åtgärdsförslag, skicka föreningens eller fastighetens senaste OVK-protokoll oss.

En erfaren ventilationspartner

Skorstensbolaget har under drygt 40 års verksamhet i ventilationsbranschen hjälpt hundratals BRF:er och fastighetsägare med ventilationsåtgärder för bra ventilation och godkänd OVK i det stora av beståndet av självdragsfastigheter.

Relaterade lösningar

Täta kanaler för trivsel och säkerhet

Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler. SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket minimerar störningar inne i lägenheterna.

Slipp matos i kök och bostadsrum

Kök24 innebär att vi konverterar existerade kolfilterfläktar och kopplar dem till aktiv ventilation. Du och dina grannar får en köksventilation som effektivt evakuerar matoset vid matlagning och ger friskare och bättre luft i hela lägenheten.