Spara 30% av värmekostnaden

Med CleanAir24 FTX kan gammal självdragsventilation varsamt byggas om till modern, aktiv ventilation med värmeåtervinning som spar både pengar och koldioxidutsläpp. Du får en ventilation som är anpassad till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.

 

  • Värmer på vintern
  • Svalkar på sommaren
  • 3 gånger renare tilluft: Bo på landet, i stan!
  • Inga fönster- eller väggventiler som ger kallras eller släpper in störande ljud
  • Installeras i befintliga kanaler – inga nya schakt behövs
  • Diskret installation utan skrymmande aggregat

Energimyndighetens utvärdering av CleanAir24-FTX

Energimyndigheten och BeBo har utvärderat hur mycket energi som sparas med CleanAir24-FTX.

> Läs hela rapporten här!

Värmeåtervinning i befintliga kanaler

Med CleanAir24 FTX värms tilluften upp inne i skorstenskanalen med hjälp av fastighetens frånluft. Det behövs ingen håltagning som stökar till i lägenheter eller förstör befintliga ytskikt och strukturer. CleanAir24 FTX lämpar sig därför även för känsliga och kulturhistoriskt viktiga miljöer.

CleanAir24 FTX jämfört med självdrag

Självdragsventilation bygger på kall tilluft från gatan.

Med CleanAir24 FTX tas tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme från frånluften.

Svalare luft på sommaren

På sommaren ger CleanAir24 FTX frisvalka genom att tilluften passerar den relativt svalare skortstensstommen innan den tillförs sovrum och vardagsrum. Den aktiva ventilationen hindrar att luften står stilla, vilket ofta är ett problem i byggnader med självdrag under varma sommarmånader. CleanAir24 FTX ger er ett svalare, mer behagligt inomhusklimat på sommaren.

Renare, friskare inomhusluft

CleanAir24 FTX tar tilluften från taket där luften är ungefär 3 gånger så ren som i gatunivå. Det ger friskare och mer syrerik luft i alla lägenheter. Minskar mängden pollen och lindra allergiska besvär.

CleanAir24 FTX eliminerar risken för fuktproblem och mögel i badrum och andra våtutrymmen.

Test från 2019: Luft från taket toöö vänster och luft genom självdragsventil på Kungsholmen till höger. CleanAir24-FTX tar in renare luft samt filtrerar den till toppkvalitet.

Bevara vindsförråd eller bygg vindsvåningar

CleanAir24 FTX behöver inga stora ventilationsaggregat som kräver utrymme på vinden. Ni kan behålla existerande vindsförråd eller använda vindsutrymmet till att bygga nya vinds-
våningar.

Bättre ljudmiljö och komfort

När tilluften tas från taket behövs inga vägg- eller fönsterventiler som kan orsaka kallras eller släppa in smuts och störande ljud från gatan.

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Mer om CleanAir24-FTX

Slottet sparar 50 % av uppvärmningskostnaderna

Uppvärmningskostnaderna på Kungliga Slottet i Stockholm har halverats med hjälp av CleanAir24-FTX. På vintern tillförs varm, ren luft och på sommaren frisvalka för ett optimalt inneklimat. Med ökad ventilation minskar också radonhalterna till godkända nivåer.

CleanAir24-FTX installeras i befintliga kanaler, utan förstörande håltagning. Icke-förstörande installationsteknik passar särskilt bra i historiskt värdefulla och känsliga miljöer.

CleanAir24-FTX nominerat till Stora inneklimatpriset!

Energimyndigheten och BeBo har efter ett års detaljerade mätstudier konstaterat att CleanAir24-FTX sparar upp till 30% av uppvärmningskostnaden.

Skorstensbolaget nominerades till Stora inneklimatpriset 2018 för Clean-Air24 FTX.

Kompatibla ventilationslösningar

Styr ventilationen från mobilen

Med CleanAir24 Time kan du anpassa ventilationen så att den passar dig och ditt liv, både på vardagar och helger. Konvertera från självdrag till effektiv ventilation som går att styra från mobilen.

Slipp matos i kök och bostadsrum

Kök24 innebär att vi konverterar existerade kolfilterfläktar och kopplar dem till aktiv ventilation. Du och dina grannar får en köksventilation som effektivt evakuerar matoset vid matlagning och ger friskare och bättre luft i hela lägenheten.