Radonsanering via förbättrad ventilation

Mekanisk ventilation är en effektiv lösning på radonproblem i de flesta drabbade byggnader. Om radonet kommer från byggmaterial som blåbetong kan det räcka med att installera mekanisk frånluft. Om markradon är problemet behövs också mekanisk tilluft där tilluften tas från taket.

Vi erbjuder CleanAir24-FL som är en lösning för mekanisk ventilation. CleanAir24 anpassas utifrån varje fastighets radonproblematik och kan kompletteras med FTX-aggregat för den som samtidigt vill installera värmeåtervinning. FTX-agreggaten installeras då inne i skorstenskanalerna för minsta möjliga ingrepp i fastigheten.

Hjälp med radonsanering och radonventilation?

Vi har gedigen erfarenhet av radonsanering med hjälp av radonventilation, både i villor och flerfamiljshus. Våra tekniker och projektörer är utbildade och erfarna och kan skräddarsy lösningar som är effektiva, tysta och estetiskt tilltalande. Kontakta oss för att boka ett första möte!

Radonsanering av flerfamiljshus

I flerfamiljshus kan radonhalten variera mellan olika lägenheter. Vid markradon, som är den vanligaste formen av radon, är radonhalterna ofta, men inte alltid, högre på de lägre våningsplanen.

Många flerfamiljshus kan radonsaneras med hjälp av mekanisk ventilation som ger ökad luftväxling och för bort radongasen så att strålningsnivån kommer under gränsvärdet 200 Bq/m3.

Vi använder CleanAir24 som ger mekanisk frånluft eller både mekanisk från- och tilluft. Samtidigt installeras ljuddämpare som minskar risken för störande buller.

Eftersom ökad luftväxling kan ge ökat värmebehov går det att komplettera med CleanAir24 FTX som tar till vara värmen i frånluften och använder den för att värma tilluften. FTX-aggregaten installeras inne i skorstenkanalerna.

Bidrag för radonsanering

Det finns inget allmänt bidrag för radonsanering att söka för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. Däremot kan ROT-avdraget användas för kostnader som faktureras direkt till individuella bostadsrättsinnehavare.

Framgångsrik radonsanering i brf Trumspelaren

Just nu arbetar vi med radonsanering av cirka 500 lägenheter i brf Trumspelaren genom radonventilation. Mätningarna från de hus som fått radonventilation installerad visar en mycket stor förbättring och radonvärden väl under det rekommenderade gränsvärdet.

Därför ska du anlita Skorstensbolaget för radonsanering

 • Bevisat goda resultat av tidigare radonsaneringsprojekt
 • Vi tar ett helhetsgrepp på ventilationen för att undvika förhöjda värmekostnader eller störande buller som annars kan bli följden av ökad luftväxling och installation av mekanisk ventilation
 • Vår personal är utbildad och har god erfarenhet av projektering och byggande av radonventilation
 • Vi anpassar lösningen efter din fastighet och förutsättningarna på plats
 • Vi använder bara kvalitetsprodukter med lång hållbarhet
 • Om det behövs lagar och tätar vi skorstenskanalerna så att ni får bästa möjliga resultat av radonsaneringen

Radonsanering av villor och radhus

När villor har höga radonhalter beror det ofta, men inte alltid på markradon, eftersom radonhaltiga byggmaterial inte så ofta har använts som byggmaterial. Radonventilation är ett säkert och effektivt alternativ inte medför förfulande ingrepp i huset eller på tomten.

Vi använder CleanAir24-FL med mekanisk frånluft eller både mekanisk frånluft och tilluft. Särskilt om radonet kommer från marken är det viktigt att uppnå en balans i luftflödet och undvika att mer radongas dras upp ut marken och in i huset. Då kan man istället se till att tilluften tas från taket. Vid behov installeras FTX-aggregat för värmeåtervinning så att den ökade luftväxlingen inte fördyrar uppvärmningen av huset.

Efter installation utförs en ny radonmätning för att verifiera att de nya radonnivåerna ligger under gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Bidrag för radonsanering

Tidigare fanns ett så kallat Radonbidrag avsett för villaägare, men finansieringen av detta upphörde 2022. Däremot kan du använda ROT-avdrag som ger rätt till 30% avdrag på arbetskostnader upp till 50 000 kr/per person och år. Är ni två som står som ägare kan ni alltså få maximalt 100 000 kr i ROT-avdrag per kalenderår.

Från 900 till 180 Bq/m3 i sekelskiftesvillan

I en sekelskiftesvilla i Stockholmsområdet uppmättes mycket höga radonvärden på över 900 Bq/m3. Källan var i detta fall markradon. Med hjälp av radonventilation kunde vi sänka radonstrålningen till 180 Bq/m3, vilket är under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Inga ytterligare åtgärder var nödvändiga!

Fakta om radon

 • Radon är en radioaktiv gas som finns i marken i vissa områden samt i vissa byggmaterial (blåbetong)
 • Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när utan eller radium i marken eller i byggmaterial bryts ned
 • Höga halter av radon kan vara skadliga för de boendes hälsa och ökar risken för lungcancer
 • Gränsvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3
 • Radonmätning görs under perioden oktober till april, med hjälp av spårfilm som sätts fast på flera ställen i bostaden
 • I vissa kommuner utför miljöförvaltningen radonmätningar gratis, annars kan de hänvisa dig vidare

Alla problematiska radonvärden kan sänkas med rätt åtgärder.

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Kompletterande tjänster och produkter

Säkra skorstenar, tryggt och enkelt

SafeSeal förstärkningsgjutning räddar skorstenar som under lång tid varit utsatta för påfresningar av väder, vind, fukt och frostsprängningar. Förstärkning är ett mer ekonomiskt alternativ än ommurning av hela skorstenen.

Ny eldstad

En egen eldstad bidrar till att göra tiden vi spenderar inne under hösten och vintern extra mysig. Vi tar reda på var det går att placera en eldstad och ger dig råd om vilka modeller som ger lagom mycket värme. Självklart ordnar vi också installationen!