Säkra skorstenar, tryggt och enkelt

SafeSeal förstärkningsgjutning räddar skorstenar som under lång tid varit utsatta för påfresningar av väder, vind, fukt och frostsprängningar. Förstärkning är ett mer ekonomiskt alternativ än ommurning av hela skorstenen.

 

  • Kostnadseffektiv skorstensrenovering
  • Hindrar söndervittrat tegel från att falla ned i kanaler eller på gård och gata
  • Lång hållbarhet
  • Uppfyller brandsäkerhetskraven

Förebygg olyckor och minska brandrisken

Med SafeSeal förstärkningsgjutning renoveras skorstenar och kanaler ovan yttertak. Detta skyddar mot att tegel faller ned i skorstenskanaler eller på gård eller gata.

I arbetet ingår eventuell kompletteringsmurning av tegel som saknas, primer och två gjutningar av god kvalitet som ger ett resultat som är hållbart över tid. Skorstensrenovering med SafeSeal är ett enkelt sätt att skydda sig mot olyckor och uppfylla gällande brandsäkerhetsskrav.

Brandsäkerhetskrav för skorstenar

Som fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du ansvarig för att fastigheten uppyller alla brandsäkerhetskrav.

Gällande brandsäkerhetsregler säger bland annat att:

  • En skorsten ska vara byggd så att den inte ger upphov till antändning av närliggande byggnader.
  • Skorstenen ska ha en täthet som bibehålls vid skiftande temperatur.
  • Skorstenen ska tåla de påfrestningar som kan uppstå vid en eventuell soteld, då temperaturen kan uppgå till 1000-1200 grader.
  • Skorstenen ska vara konsturerad så att kondens och sotavsättning inte ger ökad risk för soteld.

Ta gärna hjälp av oss om du vill ha hjälp att bedöma skorstenar och kanaler ur brandsäkerhetssynpunkt.

Skorstensrenovering för bättre luft och minskad brandrisk

Frostsprängning gör att bruk och tegel lossnar och riskerar falla ned på gård eller gata.

Skadade skiljeväggar kan repareras från taket utan förfulande och störande ingrepp inne i lägenheterna.

Söndervittrade kanaler gör att rök och matos och i värsta fall brand kan sprida sig till andra utrymmen.

Läckande kanaler?

Vid behov kan du komplettera SafeSeal förstärkningsgjutning med SafeSeal kanalrenovering som ger täta skorstenskanaler i hela fastigheten utan smutstig och stökig håltagning.

SafeSeal kanalrenovering kan också användas för att renovera kakelugnar utan att de behover demonteras.

Vi kan även plocka upp tegel som ramlat ner och avlägsna andra eventuella hinder med hjälp av skorstenskamera och diverse specialverktyg. Detta arbete genomförs uppifrån taket, vilket medför att vi kan undvika ingrepp från bostadsutrymmen.

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Kompletterande tjänster och produkter

Täta kanaler för trivsel och säkerhet

Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler. SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket minimerar störningar inne i lägenheterna.

Minska värmekostnaden med 30 %

Med CleanAir24 FTX kan gammal självdragsventilation varsamt byggas om till modern, aktiv ventilation med värmeåtervinning som spar både pengar och koldioxidutsläpp. Du får en ventilation som är anpassad till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.