Uppgradera från passivt självdrag till behovsanpassad ventilation

Med CleanAir24 Time kan du anpassa ventilationen så att den passar dig och ditt liv, både på vardagar och helger. Konvertera från självdrag till effektiv ventilation som går att styra från mobilen.

  • Slipp stillastående luft på sommaren
  • Lägre uppvärmningskostnader på höst, vinter och vår
  • Bättre komfort med individuellt anpassad ventilation
  • Installeras med eller utan värmeåtervinning – kan lätt kompletteras senare

Slipp stillastående luft på sommaren

Med CleanAir24 Time kan du när som helst forcera ventilationen i de rum du vill vädra ur, till exempel för att sänka temperaturen i sovrummen inför natten. Lägg in vädring i ditt veckoschema eller vädra extra de sommardagar när luften annars är varm och stillastående och självdrag inte fungerar.

Minimera uppvärmningskostnaderna på vintern

Ventilation med självdrag brukar fungera utmärkt på vintern, nästan för bra, eftersom varm luft alltför snabbt försvinner ut från huset och måste ersättas med ny värme. Med CleanAir24 Time undviker du onödigt hög ventilation under den kalla årstiden. Genom att anpassa luftväxlingen efter aktivitetsnivån i bostaden kan du ventilera bara i den utsträckning som är lagom för en bra luftkvalitet. På natten, eller när ingen är hemma, minskas ventilationen och mer av den varma luften behålls i lägenheten.

Bättre komfort med individuellt styrd ventilation

Alla har olika önskemål när det gäller ventilation och värme, och levnadsvanorna kan skilja sig stort mellan singelhushåll, barnfamiljer, skiftarbetare och seniorer. CleanAir24 Time låter varje hushåll skräddarsy sitt eget veckoschema med ventilation som passar för hur de använder sin bostad. Med CleanAir24 Time kan allas behov tillgodoses!

Styr din ventilation från mobilen

Det finns inget som säger att du måste göra ett eget veckoschema för ventilationen. Det går bra att använda standardinställningarna. Men om du vill anpassa ventilationen så kan du enkelt göra det från mobilen med appen CleanAir24 Time. Här kan du också gå in och ändra ventilationen så att den anpassas för olika aktiviteter, till exempel ge köksventilationen en extra skjuts när du steker bacon eller lagar fisk eller öka luftgenomströmningen när du har många människor på besök.

Installation med eller utan värmeåtervinning

CleanAir24 Time installeras med eller utan värmeåtervinning med förvärmd tilluft. Det går utmärkt att installera systemet för enbart styrd ventilation och sedan komplettera med värmeåtervinning vid ett senare tillfälle. Systemet är enkelt och driftssäkert.

För mer information kontakta oss på 08-756 69 69 eller info@skorstensbolaget.se.

Svensk innovation ger bra innemiljö och sparar upp till 30% av uppvärmningskostnaden

Energimyndigheten och BeBo har efter ett års detaljerade mätstudier presenterat en 30 sidig Rapport där det framgår att med Clean-Air24 FTX installerat kan du spara upp till 30% av uppvärmningskostnaden.

Se Rapport: www.bebostad.se -Sök på ”Clean Air24”

Skorstensbolaget nominerades till Stora inneklimatpriset 2018 för Clean-Air24 FTX.  Juryn består av eliten inom Svensk Ventilation med representanter från bl.a. SystemAir, Swegon, Fläktwoods m.m

Unika fördelar som gav nomineringen:

– Återvinner frånluftsenergin genom varsam installation inom befintliga kanalsystem i alla typer av Självdragsfastigheter som tex.

Sekelskiftesfastigheter: Varsam installation inom befintligt kanalsystem ger återvinning och modern ventilation med bevarad byggnadsestetik.

Kulturminnesfastigheter: Bl.a. Kungliga Slottet beställde installation -2017 som färdigställdes VT-18. Vid injustering 22 feb gav Clean-Air drygt 80% verkningsgrad med +17,8 grader på tilluften vid -11,3 grader utetemperatur.

Lamellfastigheter: De vanligt förekommande trevåningsfastigheterna i förorter lämpar sig väl för uppgradering till återvinning och modern bra ventilation med Clean-Air utan skrymmande installationer.

Underhåll och uppdatering av ventilationssystemet är en viktig del av fastighets­underhållet för att anpassa den urgamla och okontrollerbara  självdragsventilationen till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.

Äldre fastigheter är vanligen byggda av sten och saknar effektiv isolering vilket ger höga värmekostnader.

När husen byggdes var energi billig och teknik saknades att återvinna värmen.

Efter Energikrisen på 70 talet började ägare och förvaltare att täta till fastigheterna för att hålla ner den stegrande värmekostnaden. Tilluftsventiler sattes igen, i dörrar monterades gummilister, fönster byttes till täta energiglasfönster, skafferi- och stockholmsventilation fick allt som oftast stryka på foten för att minska den eskalerande värmekostnaden. Sista decenniet har dom sista ventilationsöppningarna spikats igen då dom kassaskåpstäta Säkerhetsdörrarna har monterats vilket gör att ventilationen inte fungerar längre.

Med Clean-Air24 FTX kan nu den gamla självdragsventilationen varsamt byggas om och få nytt liv med återvinning av frånluftsenergin och en modern ventilations alla fördelar. Clean-Air 24 framtidssäkrar Er ventilation med minskade värmekostnader och miljöpåverkan samt ger ren och frisk luft med ett system som tjänar in sig själv över tid och ger sedan årlig vinst.

 

Principskiss för FTX-ventilation

Nu finns en varsam och effektiv metod att förbättra ventilationen, brandskyddet samt minimera risk för läckage av lukt, fukt och ljud mellan lägenheterna. De flesta ventilationssystem i äldre fastigheter har inte renoverats sedan byggår vilket ger smutsig tilluft från gatan och låg syresättning vilket kan framkalla astmaliknande besvär, ge fuktproblem och risk för mögel samt dyra uppvärmningskostnader.

”Bo på landet i Stan” med Clean-Air24 FTX

Skorstensbolagets ventilationssystem Clean-Air24 FTX återvinner frånluftsvärmen i befintliga kanaler, filtrerar bort föroreningar både utifrån och inifrån och ger en kontinuerlig bra ventilation över hela året.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om filtertestet.

Vi andas 25 000 liter luft per dygn varav 80 % inomhus.

Läs mer om Frisk luft, en hälsofråga här.

Läs mer om Ventilationen i bostaden då och nu här.