Underhåll av ventilationskanaler är en viktig del av fastighets­underhållet som förbättrar ventilationen, brandskyddet samt minimerar risk för läckage av lukt, fukt och ljud mellan lägenheterna. Att renovera husets Underhåll av ventilationskanaler är en viktig del av fastighets­underhållet som förbättrar ventilationen, brandskyddet samt minimerar risk för läckage av lukt, fukt och ljud mellan lägenheterna. Att renovera husets ventilationskanaler tillhör husets grundläggande underhåll, även om de inte syns utåt och ofta glöms bort är de viktiga för en väl fungerande fastighet. För att få en modern effektiv ventilation behöver läckande ventilationskanaler till kök och badrum/wc renoveras och ju förr man gör det, desto enklare och kostnadseffektivare kan det utföras.

De flesta ventilationskanaler i äldre fastigheter har ej renoverats sedan byggåret vilket bland annat resulterar i:

  • Matos och skadliga nanopartiklar i bostaden
  • Dålig luft på grund av otillräcklig luftomsättning
  • Fuktproblem och risk för mögel i badrum
  • Ej godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)

”Att uppgradera till modern standard och renovera kanaler är ett underhåll på husets viktiga ventilationssystem som behöver utföras förr eller senare.”