Ventilationen som den en gång fungerade…

När husen byggdes ventilerades dom bl.a. av att man eldade för värmen, förbränningen omsatte ca 30m3 luft per timme samt att skorstenarna blev varma vilket drev ventilationen genom ökad skorstenseffekt och termisk stigkraft.

Idag eldas inte för värmen då det finns central värme, ofta via fjärrvärme som inte alls driver ventilation eller värmer skorstenarna för termisk ventilation/stigkraft.

Ventilation i köket

Husen byggdes med tilluftsintag i skafferierna, den svala tilluften ventilerade och ökade hållbarheten på
maten.

Idag har vi kylskåp varför skafferiventiler nästan alltid sätts igen vid köksrenovering, stambyten eller fasad-
renovering, det man ofta glömmer är att ventilationen kraftigt försämras av detta!

Ventilation i badrummet

Ventilationen byggdes på den tiden med sk. Stockholmsventilation i badrum vilket var en tilluftsventil som satt mitt på badrumsväggen och som fick sin tilluft via kanaler som gick ner till bottenvåningen och ut till ett intag på gården. Därifrån steg luften upp genom fastigheten till respektive badrum och tillförde lägenheterna med luft vilket gjorde att den känsliga självdrags-ventilationen kunde fungera.

Idag vid badrumsrenovering och stambyten sätts ofta denna ventilation igen då en ventil mitt på väggen idag inte anses attraktivt. Att den på vintern ger ett rejält kalldrag samt att den kan föra in damm och smuts gör den inte direkt mer populär. Det man inte tänker på när man tar bort den är att självdrags-ventilationen inte fungerar utan tilluft.

Fasadrenovering och fönsterbyten

Vid fasadrenovering och fönsterbyten blir lägenheterna ännu mer täta av tilläggsisolering, moderna fönster och tätlister, lägg därtill att man numer ofta monterar in säkerhetsdörrar som också är helt täta och saknar brevintag ja då finns det inte mycket ventilation och frisk luft kvar till dom som husen en gång faktiskt byggdes för!