Värme istället för matos

Energimyndigheten bekostar under -2017 mätningar på Clean-Air24 Ftx. Den 22 februari installerades utrustning på en stor äldre fastighet med drygt 50 lgh på Heleneborgsgatan på Söder. I graferna nedan, syns hur varm tilluft som kommer in i lägenheterna vid bl.a. minus 6 grader utomhus.

–     Svart linje  =     Utetemperaturen
–     Grön linje  =     Tilluftstemperaturen på 1 tr.
–     Gul linje     =     Tilluftstemperaturen på 3 tr.
–     Röd linje    =     Tilluftstemperaturen på 6 tr.

När de boende lagar mat kan man se hur matoset blir skön värme till lägenheterna istället för os i lgh.