Ren luft med aktiv ventilation istället för kolfilterfläkt

Kök24 innebär att vi konverterar existerade kolfilterfläktar och kopplar dem till aktiv ventilation. Du och dina grannar får en köksventilation som effektivt evakuerar matoset vid matlagning och ger friskare och bättre luft i hela lägenheten.

  • Aktiv ventilation vid matlagning, med effektiv evakuering av matos.
  • Minimala ingrepp i lägenhet och fastighet. Ingen håltagning behövs.
  • Existerande kolfilterfläktar kan konverteras för aktiv ventilation.
  • OVK-godkänt.

Kolfilterfläktar räcker inte

Många fastigheter med självdragsventilation har kolfilterfläktar installerade i köken. Tyvärr fungerar de oftast inte bra, vilket gör att matos och sotpartiklar sprids i bostaden och i värsta fall även mellan lägenheter.

Kolfilterfläktar är inte kopplade till kökskanalen utan blåser istället runt matos med fettpartiklar, vattenånga och dålig lukt som vi andas in och som fastnar i inredning, ytskikt, kläder etc. Efter några år sätter sig detta i väggarna som dålig lukt och missfärgning av ytskikt som ofta kräver ommålning för att avlägsna.

Ren inomhusluft med aktiv köksventilation

Med Kök24 kan riktiga köksfläktar installeras eller så byggs befintliga kolfilterfläktar om och kopplas till ett aktivt system för bästa köksventilation med både direktforcering och grundventilation på samma kökskanal.

När köksfläkten är på ventileras matos, fett och sotpartiklar effektivt bort innan de sprider sig i lägenheten, förorenar innemiljön, ger ökad risk för hjärt- kärlsjukdommar och astmarelaterade besvär.

OVK-godkänd köksventilation

När fläkten inte är i drift sker ventilationen via en patenterad grundflödesventil, vilket gör systemet OKV-godkänt. När fläkten stängs av öppnar grundflödesventilen automatiskt och evakuerar det sista matoset och fettpartiklarna.

Installation utan håltagning

Kök24 installeras utan håltagning eller stökiga byggnadsarbeten i bostaden. Eftersom befintliga kolfilterfläktar byggs om behövs inga återställande snickerier eller målningsarbeten. Köksinteriören förblir enhetlig.

Inga skrymmande ventilationsaggregat behövs och installationen görs med ett minimum av ingrepp och störningar i fastighet och lägenheter.

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Kompatibla ventilationslösningar

Styr ventilationen från mobilen

Med CleanAir24 Time kan du anpassa ventilationen så att den passar dig och ditt liv, både på vardagar och helger. Konvertera från självdrag till effektiv ventilation som går att styra från mobilen.

Minska värmekostnaden med 30 %

Med CleanAir24 FTX kan gammal självdragsventilation varsamt byggas om till modern, aktiv ventilation med värmeåtervinning som spar både pengar och koldioxidutsläpp. Du får en ventilation som är anpassad till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.