Vi andas 25 000 liter luft per dygn varav 80 % inomhus

Dålig ventilation med låg syrenivå orsakar huvudvärk, trötthet och i värsta fall förvirring. Förhöjda nivåer av nanopartiklar från avgaser, dubbdäck och stekos från matlagning kan orsaka astmaliknande symtom och kärlsjukdomar.

Nu kan de flesta ventilationssystem och självdragsfastigheter byggas om till modern komfortventilation som dessutom minskar energikostnaden med upp till 30 %.

Clean-Air24 Eco-Heat ger ren, syrerik och varm tilluft till ditt hem samt minskar kallras, ljud och smuts från fönsterventiler.

Andra fördelar är minskad miljöpåverkan, ökat fastighets- och bostadsvärde samt inte minst komforten med ren varm tilluft. Clean-Air24 sparar in sig själv och ger över tid årlig vinst.

Inomhusmiljön är viktig

Inomhusmiljön är den viktigaste inom bostadssektorn. Vi vistas mer än 2/3 av tiden i våra bostäder och sambandet energi/in-omhusmiljö måste harmonisera för att luftkvaliteten ska bli god och inte påverkas av t ex väder och de boendes livsstil.

Hur stor betydelsen är av ett bra inomhusklimat, är enkelt att förstå om man tänker på att vi äter ca 1 kg per dag, dricker ca 3 liter per dag och andas ca 15 kg per dag. Av luften vi andas är ca 90% inomhusluft.
Hårda krav ställs på mat och dryck men det ställs låga eller inga krav på den luft vi andas trots att kvaliteten på luften betyder mycket för vår hälsa. Att ventilera våra bostäder och minska mängden partiklar, föroreningar och fukt bör därför vara en självklarhet.

Vi andas in ca: 5000 kg luft per år varför det är viktigt att den är så ren som möjligt! Clean-Air24 ger 3 till 6 gånger renare tilluft beroende på fastighetens närmiljö och val av luftfiltrets kvalité.

Matlagning är en glädjekälla men vi skall vara försiktiga med stekoset

Överläkare och projektledare vid CAMM och IMM har kartlagt om matos ger förhöjd risk att få lungcancer eller hjärtinfarkt. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

– Oavsett resultatet av våra studier ska man undvika att an-das in höga nivåer av partiklar och cancerogena ämnen.

– Vi har inte kunnat visa att matos ger lungcancer, men vi vet att cancerogena ämnen ingår i matoset, säger överläkaren som leder projektet. Hennes råd är att akta sig så mycket som möjligt för stekos.

– Ha så bra ventilation som möjligt med effektivt utsug och undvik att stå för nära rökkällan vid matlagning.