Filtertest / Clean-Air24 FTX vs. Fönsterventiler

Under två veckor i september 2016 togs 25 liter tilluft per sekund in, motsvarande luftomsättning som lägenheter upp till 70 m2 skall ha, genom två stycken F7-filter (lägst filterklass F7 bör användas på tilluften för bostäder, kontor och skolor).

På bilden till vänster framgår hur mycket renare tilluft Clean-Air24 FTX ger bostaden helt naturligt genom att tilluftsintaget sitter ovan taknock dit inte så många fordonspartiklar når och renare luft från ytterområdena tillförs.

Jämför det partikelmättade filtret till höger som försmutsats av uteluft som kommer in via fönsterventiler mot gatan där avgaser och partiklar från fordonsbromsar och dubbdäck kontinuerligt tillförs och blir kvar mellan husliv och fasader.

Clean-Air24 FTX har F7 filter som standard vilket filtrerar bort de förhållandevis få partiklarna i det vänstra filtret att jämföras mot partiklarna i det högra filtret som tränger in i bostaden i alla självdragshus med standardlösningen för uteluft/tilluft som kommer in via spaltventiler i fönster eller ventiler i fasad.

 

Clean-Air 24 FTX tilluft via tak vs. original tilluft från gatan

Vi andas ca: 25 000 liter luft om dagen varav ca 80% inomhus varför det är viktigt att luften är så ren som möjligt.

Enligt Länsstyrelsens mätningar är tilluft som tas in ovan taknock upp till 3 gånger renare än tilluft som tas in från husfasader. Clean-Air24 renar luften ytterligare med F7 filter för att ge bostaden bästa möjliga luftkvalitet. Testet utfört på Fridhemsgatan, Kungsholmen.