Avsevärt lägre uppvärmningskostnad och bättre luftkvalitet

Skorstensbolagets lösning CleanAir24-FTX har nominerats till Stora Inneklimatpriset.

Clean-Air24-FTX minskar värmekostnaden i självdragshus och tillför frisk lust året om, med upp till 3 gånger renare och förvärmd tilluft. Systemet installeras i befintligt kanalsystem och inga nya schakt, förfulande rördragningar eller skrymmande aggregat behövs. Det ger en kostnadseffektiv och ren installation med ett minimum av störning för de boende.

Om Stora Inneklimatpriset

Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB.

Unika fördelar som gav nomineringen

– Återvinner frånluftsenergin genom varsam installation inom befintliga kanalsystem i alla typer av självdragsfastigheter, till exempel.

Sekelskiftesfastigheter: Varsam installation inom befintligt kanalsystem ger återvinning och modern ventilation med bevarad byggnadsestetik.

Kulturminnesfastigheter: Bl.a. Kungliga Slottet beställde installation -2017 som färdigställdes VT-18. Vid injustering 22 feb gav Clean-Air drygt 80% verkningsgrad med +17,8 grader på tilluften vid -11,3 grader utetemperatur.

Lamellfastigheter: De vanligt förekommande trevåningsfastigheterna i förorter lämpar sig väl för uppgradering till återvinning och modern bra ventilation med Clean-Air utan skrymmande installationer.

Så fungerar CleanAir24-FTX

Standardtilluften på självdragsfastigheter kommer in via fönsterventiler mot gatan där partiklar från avgaser, bromsar, dubbdäck mm. kontinuerligt tillförs och slussas runt mellan gator och fasader. Fasad- och fönsterventiler släpper in kall luft, smuts och trafikljud.

CleanAir24-FTX tar tilluften från ovan taknocken där ren luft från ytterområdena blåser in. Tilluften kan filtreras om man vill minimiera föroreningar och pollen. Luften värms sedan upp i en värmeväxlare som nyttjar värmen i frånluften.

CleanAir24-FTX är utvecklat för att ge självdragsfastigheter minskade värmekostnader och modern bra ventlilation året runt. Systemet installeras i befintligt kanalsystem och därför behövs inga nya schakt, förfulande rördragningar eller skrymmande aggregat. Det ger kostnadseffektiv och ren installation med ett minimum av störning för de boende.

Bevisade resultat

Energimyndigheten och BeBo har efter ett års detaljerade mätstudier presenterat en 30-sidig rapport där det framgår att med Clean-Air24 FTX installerat kan du spara upp till 30% av uppvärmningskostnaden.

Skorstensbolaget nominerades till Stora inneklimatpriset 2018 för Clean-Air24 FTX.  Juryn består av eliten inom Svensk Ventilation med representanter från bl.a. SystemAir, Swegon, Fläktwoods m.m

Därför fungerar självdrag dåligt idag

Underhåll och uppdatering av ventilationssystemet är en viktig del av fastighets­underhållet för att anpassa den urgamla och okontrollerbara  självdragsventilationen till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.

Äldre fastigheter är vanligen byggda av sten och saknar effektiv isolering vilket ger höga värmekostnader. När husen byggdes var energi billig och teknik saknades att återvinna värmen.

Efter Energikrisen på 70-talet började ägare och förvaltare att täta till fastigheterna för att hålla ner den stegrande värmekostnaden. Tilluftsventiler sattes igen, i dörrar monterades gummilister, fönster byttes till täta energiglasfönster, skafferi- och stockholmsventilation fick allt som oftast stryka på foten för att minska den eskalerande värmekostnaden. Sista decenniet har dom sista ventilationsöppningarna spikats igen då dom kassaskåpstäta säkerhetsdörrarna har monterats vilket gör att ventilationen inte fungerar längre.

Bra ventilation och bra värmeekonomi

Med CleanAir24-FTX kan nu den gamla självdragsventilationen varsamt byggas om och få nytt liv med återvinning av frånluftsenergin och en modern ventilations alla fördelar. CleanAir24 framtidssäkrar er ventilation med minskade värmekostnader och miljöpåverkan samt ger ren och frisk luft med ett system som tjänar in sig själv över tid och ger sedan årlig vinst.

Nu finns en varsam och effektiv metod att förbättra ventilationen, brandskyddet samt minimera risk för läckage av lukt, fukt och ljud mellan lägenheterna. De flesta ventilationssystem i äldre fastigheter har inte renoverats sedan byggår vilket ger smutsig tilluft från gatan och låg syresättning vilket kan framkalla astmaliknande besvär, ge fuktproblem och risk för mögel samt dyra uppvärmningskostnader.

“Bo på landet i Stan” med CleanAir24-FTX

Skorstensbolagets ventilationssystem CleanAir24-FTX återvinner frånluftsvärmen i befintliga kanaler, filtrerar bort föroreningar både utifrån och inifrån och ger en kontinuerlig bra ventilation över hela året.

Vi andas 25 000 liter luft per dygn varav 80 % inomhus.

Läs mer om Frisk luft, en hälsofråga här.

Läs mer om Ventilationen i bostaden då och nu här.