Återvinning med FTX ventilation och köksventilation utan matos – ett helhetskoncept för hur gamla självdragsfastigheter varsamt uppgraderas och får en modern bostads alla fördelar med ren förvärmd tilluft. Detta ger minskade värmekostnader och minskad miljöpåverkan samt ökar trivsel och försäljningsvärde.

Efter installationen besiktigar Skorstensfejaren (även Ovk-besiktning).

Clean-Air24 uppgraderar varsamt gamla energikrävande självdragshus med ökad komfort, lägre uppvärmningskostnad och ökat fastighetsvärde.