Skorstenar byggdes av kalkbruk

När husen byggdes murades skorstenar och ventilationskanaler med kalkbruk då cement ännu inte fanns tillgängligt.

Kalkbruk är mycket poröst och löses upp av avgaser, regn och frostsprängning som fortgått under många decenier vilket gör att bruk och tegelbitar eroderar och ramlar ner och täpper för i ventilationssystemet. Mest utsatta är skorstenar och kanaler ovan yttertak där det fryser sönder och det är inte ovanligt att det ramlar ner tegel och täpper för i kanalsystemet vilket kan vara både svårt och dyrt att rensa då det ofta ligger bakom badrum, kök, kanske även kakelugnar behöver demonteras för att ta bort stopp i kanaler. Förutom att detta långa sönderfall försämrar ventilationen blir kanalerna otäta och börjar läcka matos, wc/bad lukt och fukt mot grannar vilket inte hör till dagens boendestandard och lätt kan undvikas genom första ”Underhållssteget” mot en modern hälsosam bostad med bra ventilation och minskade värmekostnader.”Safe-Seal” renlig kanal-renovering utan håltagning i bostäder.

1. Kanalrenovering med Safe-Seal

Safe-Seal kanalrenovering möjliggör även marknadsledande köksventilation. ”Kök24” erbjuder en trefunktionslösning där bl.a. kolfilterfläktar byggs om och direktkopplas på kökskanalerna. Tillsammans med grundflödesventilen X24 som automatiskt växlar mellan forceringsläget vid matlagning och kontinuerlig grundventilation ger ”Kök24 ” en hälsosam, fräsch köksmiljö och bostad. Mindre matos, mer komfort och värde.

2. Planera för framtiden med Clean-Air 24

90% av alla bostäder behöver lägga in ventilationen i fastighetens underhållsplan för att stegvis anpassa fastigheten till dagens förutsättningar och krav på en hälsosam, säker och boendemiljö med lägre miljöpåverkan.
I äldre fastigheter finns ofta stora brister i ventilationens brand-skydd vilket riskerar snabb spridning av eld- och rökgas mellan brandceller/lägenheter vid ev. tillbud. I Miljösteget går vi igenom och säkrar fastighetens brandskydd i ventilations-systemet.
Med Clean-Air 24 i Underhållsplanen ökar komfort, säkerhet och värdet samtidigt som uppvärmningskostnaden minskar.

3. Clean Air 24