Frisk luft och lägre värmekostnad i äldre hus

Med SafeSeal FTX renoverade kanaler kan ni stegvis uppgradera era gamla fina självdragsfastigheter till fullt modern standard med aktiv köksventilation, schemalagd och behovsstyrd ventilation samt värmeåtervinning och upp till 30% minskad värmekostnad.

 • Istället för ljud, kallras och smuts från fönsterventiler kan ni få filtrerad ren och varm tilluft vintertid och exklusiv frisvalka på sommaren.
 • Komfort och bra inneklimat året runt och kolfilterfläktar som sprider matos i lägenheten kan byggas om och direktkopplas med patenterad X-24 ventil som tillgodoser OVK-kravet på grundventilation i köket.
 • SafeSeal FTX-renoverade kanaler gör det möjligt att installera återvinning och att slippa matos och brandrisk vid eldning, precis som med en plåtkanal.

Med SafeSeal FTX är det också en självklarhet att smutsig håltagning i lägenheter inte behövs.

SafeSeal FTX är en unik teknik med många lösningar som ger fantastiska funktioner och ett revolutionerande nytt sätt att ta in ren varm tilluft till de gamla fastigheten som annars tar in smutsig kall luft från fönster- eller skafferiventiler.

Spar pengar och vårt klimat med SafeSeal FTX-renoverade kanaler!

Steg 1: SafeSeal FTX-renovering av de gamla, läckande kanalerna

Kanalerna fräses, rensas och renoveras för att skapa rena, täta kanaler med ett gott luftflöde.

Vad du uppnår med steg 1:

 • Du kan återigen elda i kaminer och kakelugnar som tidigare haft eldningsförbud (efter sotarens kontroll).
 • Läckage av matos och rök mellan rum eller lägenheter som beror på läckage mellan kanaler upphör.
 • Vidare förfall av skorstenskanalerna stoppas. SafeSeal stärker upp strukturen.
 • Du har nu förutsättningar att fortsätta med Kök24, installera CleanAir24-FTX för värmeåtervinning eller CleanAir24 Time för anpassad, schemalagd och behovsstyrd ventilation.

Vi lämnar 25 års garanti på SafeSeal-renoveringar

Steg 2: Installation av Kök24 för aktiv ventilation i kök

När kanalerna är täta och hela efter SafeSeal-renoveringen kan vi bygga om och direktkoppla kolfilterfläktar så matoset aktivt ventileras ut ur köket. Här ingår också vår patenterade X-24 ventil som tillgodoser OVK-kravet på grundventilation i kök.

Vad du uppnår med steg 2:

 • Ingen spridning av matos i kök och övriga bostadsrum.
 • Bättre luft, ingen matosdoft som sätter sig i klädda möbler, gardiner och kläder eller lämnar en fet hinna på väggar och tak.

Steg 3: Ventilation anpassad för varje familj/lägenhet

Med CleanAir24 Time kan du anpassa ventilationen så att den passar dig och ditt liv, både på vardagar och helger. Konvertera från självdrag till effektiv ventilation som går att styra från mobilen. Vi skapar ett anpassat veckoschema för varje lägenhet. När ingen är hemma minskas ventilationen för att inte i onödan ventilera ut uppvärmd luft. Inför natten kan ventilationen ökas i sovrummen.

Schemat uppdaterar du enkelt via vår mobil-app om familjens vanor ändras. Här kan du också anpassa ventilationen för särskilda aktiviteter som matlagning eller middagar och fester med många gäster.

Vad du uppnår med steg 3:

 • Slipp stillastående luft på sommaren
 • Lägre uppvärmningskostnad på höst, vinter och vår
 • Bättre komfort med individuellt anpassad ventilation

Steg 4: Värmeåtervinning med CleanAir24-FTX

Med CleanAir24 FTX kan gammal självdragsventilation varsamt byggas om till modern, aktiv ventilation med värmeåtervinning som spar både pengar och koldioxidutsläpp. Du får en ventilation som är anpassad till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov. Tilluften tas från taket där luften är 3 gånger renare än i gatunivå.

Vad du uppnår med steg 3:

 • Cirka 30 % lägre uppvärmningskostnader, i vissa fall upp till 50 %.
 • Värmer på vintern
 • Svalkar på sommaren (frisvalka)
 • 3 gånger renare tilluft
 • Inget kallras från fönster- eller väggventiler
 • Mindre ljud från gatan eller gården än med fönster- eller väggventiler

Värmeåtervinningen sker inuti skorstenskanalen och därför behövs inga utrymmeskrävande aggregat som tar utrymme från vindförråd eller vindsvåningar.

Alla förtjänar bra luft och ett bra inneklimat

Även du som bor i ett äldre hus kan få lika bra, eller bättre, ventilation och värme som de som bor i ett modernt, nybyggt hus. Dåligt luft och dåliga möjligheter att påverka temperaturen i den egna bostaden minskar livskvaliteten helt i onödan.

Ni behöver inte genomföra alla förändringar samtidigt, utan det går bra att genomföra stegen i den ordning som passar fastigheten bäst och i den takt som passar föreningens ekonomi.

Boka ett möte för genomgång av din fastighet

Varje fastighet har sina egna förutsättningar och utmaningar. Vi erbjuder gratis rådgivning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm. Kontakta oss för att boka din rådgivning!

Vilken tätningsmetod passar för säker eldning och restaurang-imkanaler?

SafeSeal

Med SafeSeal får du bästa funktion och dragförutsättning med stor kanalarea. Skorstenskanalerna kan renoveras utan smutsig håltagning.

SafeSeal kan inte användas för att skapa flera enskilda kanaler i stora centralkanaler.

SafeKomposit

Kompositkanalrenovering är bra för resturangimkanaler som har spolbarhet som krav och där kemavfettning ska användas. Det fungerar också bra om man behöver skapa flera individuella kanaler i centralkanaler.

SafeKomposit kräver håltagning för härdning. Det lämpar sig bäst vid byggarbetsplatser där vatten och vattenånga inte kan skada känslig inredning.

SafeStainless

Instatsrör i rostfritt stål är bra för att skapa flera enskilda kanaler i större centralkanaler och för oljepannor som har kondensproblem.

SafeStainless kräver håltagning för att mura in bottenkronan och för att mura tätt kring anslutningen av röret.