Safe-Seal kanalrenovering av ventilations- och rökkanaler utan håltagning i bostäder

Safe-Seal är ett helhetskoncept som möjliggör kanalrenovering utan smutsig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen. En glidform lodas ner från skorstenen på taket till källan, t.ex ett kök, badrum eller eldstad. Tack vare formens följsamhet kan vi gjuta ett mycket slätt och jämnt foder med bibehållen kanalarea vilket ger lågt tryckfall och bra funktion.

I vårt koncept med Safe-Seal kanalrenovering ingår även möjligheten att gjuta nya skiljeväggar långt ner i skorstenen med hjälp av motformsgjutning. Vi kan avlägsna stopp, förtätningar och andra hinder i kanaler, helt utan håltagning. Med fjärrmanövrerad utrustning kan vi plocka upp tegel, kvarglömda hammare eller fågelbon som ramlat ner och utgör stopp i kanalen. Systemet möjliggör även renovering av otäta kakelugnar utan att dessa behöver demonteras.

Vid kanalrenovering med Safe-Seal ingår alltid följande säkerhets och moment

  • Etablering av lågtrycksutrustning och våra specialverktyg för ett säkert och renligt arbetsutförande.
  • Infraljusfilming och individuell bedömning av kanaler före gjutning påbörjas.
  • Fräsning och rensning av kanaler för att vid behov avlägsna förträngningar för bästa drag/funktion.
  • Intern provtryckning av varje kanal.

Fördelar att beakta jämfört med andra metoder för kanalrenovering

  • Inget sot, smuts, damm eller kostnad för återställning av bostadsutrymmen.
  • Erforderliga ställningar och säkerhetsutrustning ingår i  Safe-Seal konceptet.
  • Sky-Walk taksäkerhet ingår med säkerhetsutrustning så vår certifierade personal är säkrad även i sidledes förflyttning på taket vilket är en stor trygghet för oss, vår personal och styrelsen hos våra beställare/byggherrar.

Före renovering vs. efter renovering med Safe-Seal