Vikten av ett bra brandskydd

På Bondegatan sommaren -16 började det brinna i en lägenhet i en Brf med ca 40 lgh och lokaler i Bv. Branden spred sig ut ur brandcellen /lgh och vidare i fastigheten. Brandkåren var rädd för spridning till angränande fastigheter och bekämpade branden under drygt 10 timmar med 3 brandbilar. Den stora vattenmängden rann genom fastigheten, undertak ramlade ner och alla familjer fick akut lämna sina bostäder. Det beräknas ta ca två år och kosta ca 100 milj. att renovera huset före familjerna kan flytta tillbaka till sina hem.

Vi hjälper nu föreningen att bygga upp nya skorstenar, väggar och murar som skadats av vatten och saneringsarbete och skall sedan gå igenom och se till att alla brandceller har separerade ventilationskanaler före vi bygger det nya ventilationsystemet. Många äldre hus har stora brister i brandskyddet på ventilationen med skiljeväggsfel och påstick på gemensamma kanaler som då bryter brandcellsindelningen och äventyrar ett explosionsartat brandförlopp med risk för liv och okontrollerbar materiell skada. Hade denna brand stannat inom brandcellen/lgh hade det blivit en mindre renovering av brand-lgh och närmast intilliggande lägenheter men inget som liknar nu inträffade senario varför vi hjälper föreningar redan i första ”Miljösteget” att gå igenom brandsäkerheten på ventilationssidan.

Det är inte ovanligt att det vid flytt av kök, om och nybyggnation av bad/wc och tvättrum och vid stambyten öppnas kanaler mellan olika lägenheter som då direkt bryter brandcellsindelningen och äventyrar hus och hem. Om vi hittar lägenheter med gemensamma kanaler så separarar vi dessa genom att lokalisera och ansluta till deras originalkanaler eller andra kanaler som inte används.Om det är skiljeväggsfel (tegel som lossnat) mellan kanaler /lgh så gjuter vi i nya från taket utan håltagning i lägenheter.

Med renlig och säker ”Safe-Seal” teknik skapar vi trygga, hälsosamma hem med bra ventilation och låg miljöpåverkan.

 

                  

Bilderna är från huset som brann på Söder och visar hur vi sanerat sotskadad puts och murar upp nya skorstenar, väggar och yttermurar, även ny ventilation ska vi bygga åt föreningen.