Verktyg och rör som fastnat i skorstenskanalen

Ni har en viktig uppgift framför er när ni ska välja entreprenör för att renovera skorstenarna, särskilt om fastigheten är lite äldre och tegelkanalerna har börjat vittra och läcka.

Specialkunskap och specialutrustning ger säker renovering

Inte ens företag med lång erfarenhet har alltid den specialkunskap och den specialutrustning som krävs för att säkert kunna renovera sköra gamla tegelkanaler eller skorstenskanaler som kröker och grenar ut sig. Det är lätt att skiljeväggar rasar och det förekommer att tätningsutrustning fastnar i vinklar och flaskhalsar, vilket alltid medför stora extrakostnader och störningar när kanalerna måste öppnas.

Skorstensbolagets egna tätningsmetod SafeSeal använder särskild utrustning för att med säkerhetsmarginal undvika att skorstenskanaler förstörs. Under 40 år har vi inte misslyckats med en enda skorstensrenovering! Däremot får vi ibland göra om efter andra företag som fastnat med verktyg eller gjutit stopp i kanaler.

Rätt från början blir billigare och bättre för grannsämjan

Bara sedan sommaren 2019 och fram till jul har Skorstensbolaget rensat kanaler och verktyg på inte mindre än sex olika ställen. Det är i snitt en förening i månaden som råkat illa ut. Några exempel ser du här nedanför.

Då är det enklare och billigare att anlita oss från början. Att ta bort verktyg, härdat bruk eller rör som fastnat bakom kök, badrum eller eldstäder kan vara mycket svårt och dyrt. Det kan också skapa onödiga konflikter i föreningen när grannar drabbas av smuts, ingrepp i ytskikt och i värsta fall måste evakuera sin lägenhet medan problemen åtgärdas.

Gratis rådgivning inför skorstensrenoveringen

Ring 08- 756 69 69 eller maila oss för att boka en gratis rådgivning. Vi renoverar med säkerhetsmarginal och utan förstörande håltagning som stör och smutsar ned.

BRF Muraren

Här hade ett väletablerat företag misslyckats och gjutverktyget fastnat i en av kanalerna. Enda sättet att få loss det var genom att göra hål i skorstensstocken ovanför stoppet.

Medan arbetet pågick fick vindsvåningen fick utrymmas. Två personer från Skorstensbolaget var på plats i en dryg vecka för att bila hål, rensa kanalen, fräsa bort förträngningar i kanalen ned mot den öppna spisen i lägenheten under och slutligen demontera verktyget.

Stoppet började ca 1 meter ovanför vindsgolvet.

Vi bilar och följer vajern ner under golvnivå.

Till slut kan vi demontera verktyget i golvet nära grannen på 4 tr.

För att inte smutsa ned lägenheten täckte vi inredningen med skyddsplast och byggde en undertryckskammare med fläkt för att undvika att damm spred sig till gardiner, väggar, tak eller ut i trapphus och till övriga fastigheten.

BRF Birger Jarlsgatan 100

Här hade ett annat företag i branschen misslyckats och inte bara ett, utan två verktyg av standardtyp hade fastnat i varsin kanal. För att komma åt stoppet var vi tvungna att gå in genom en av lägenheternas köksvägg.

Köksskåp, kyl, mikro och ugn fick plockas bort för frilägga väggen mot skorstensstocken. När stoppet lokaliserat tog det ytterligare några dagar att demontera och få loss verktyget.

Medan arbetet pågick fick vindsvåningen fick utrymmas. Två personer från Skorstensbolaget var på plats i en dryg vecka för att bila hål, rensa kanalen, fräsa bort förträngningar i kanalen ned mot den öppna spisen i lägenheten under och slutligen demontera verktyget.

Skorstensrenovering problem med verktyg som fastnat

Kyl, mikro, ugn och köksinredning plockades bort.

Skorstensrenovering problem med verktyg som fastnat

Håltagning i väggen för att kartlägga stoppets omfattning och bestämma från vilket hål demontering behöver ske.

Skorstensrenovering problem med verktyg som fastnat

Efter ett par dagar är verktyget äntligen demonterat och kanalrenovering och återställning kan påbörjas.

Vi fick loss båda de verktyg som fastnat, men arbete medförde onödiga problem och olägenheter för de boende, samt förstås extra kostnader. Den typ av standardverktyg som användes här är riskabla när man jobbar i sekelskifteshus med krokiga och vinklade kanaler.

Har olyckan varit framme?

Om du fått problem med en kanalrenovering och behöver hjälp att utvärdera situationen är du välkommen att kontakta oss. Behövs det kan vi även hjälpa dig att åtgärda de problem som uppstått.

BRF Lägret

Här hade en oförsiktig entreprenör orsakat stopp och förstört en skorstenskanal på grund av att standardutrustning använts. Särskilt när skorstenen viker av diagonalt finns risk för att denna typ av verktyg fastnar eller drar sönder kanalen.

Enda sättet att åtgärda stoppet var genom att bila ett hål i vindsvåningens skorstensstock för att rensa stoppet.

Förstörd skorstenskanal

Vindslägenheten skyddstäcks innan vi påbörjar arbete med att lokalisera stoppet.

Förstörd skorstenskanal

Efter ett par dagars bilning, rensning och fräsning är stoppet borta och återställning påbörjas.

Vi fick loss båda de verktyg som fastnat, men arbete medförde onödiga problem och olägenheter för de boende, samt förstås extra kostnader. Den typ av standardverktyg som användes här är riskabla när man jobbar i sekelskifteshus med krokiga och vinklade kanaler.

Effektiv och säker kanalrenovering

SafeSeal är vår metod för effektiv och säker kanalrenovering. Tack vare särskilt utvecklade verktyg och metoder kan vi helt undvika stopp och skador på kanalerna.

På alla de år vi arbetat med skorstensrenovering har vi inte fått en enda reklamation. Med oss som entreprenör kan du känna dig trygg.

Relaterade tjänster och produkter

Täta kanaler för trivsel och säkerhet

Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler. SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket minimerar störningar inne i lägenheterna.

Säkra skorstenar, tryggt och enkelt

SafeSeal förstärkningsgjutning räddar skorstenar som under lång tid varit utsatta för påfresningar av väder, vind, fukt och frostsprängningar. Förstärkning är ett mer ekonomiskt alternativ än ommurning av hela skorstenen.