Sanering av öppnaspiskanaler (fräsning, bilning och rensning) efter tidigare entreprenörs försök till tätning. Efter drygt hundra timmar rensning/sanering omtätning av kanaler.

Ombud/projektledare: Benny Karlström