Indiska Kompaniets Fastigheter på Kaptensgatan, Skeppargatan och Grev Turegatan på Östermalm, Stockholm.

Sofiebergs Fastighets AB.

Renovering av kakelugnar och rökkanaler till fastigheternas eldstäder med renlig och säker “Safe-Seal”teknik utan håltagning i lägenheter.

Uppgradering av köksventilation till “Clean-Air 24” med X-24 grundflödesfunktion.

Förvaltare: Tore Andersson