Fastighetsbolaget Possedo ligger på Torsgatan i Stockholm. De har med hjälp av Clean-Air24 FTX ventilation med återvinning minskat uppvärmningskostnaden i sina fastigheter. Arbeten har utförts 2013, -14, -15 och 2016 med mycket nöjda hyresgäster.