Stockholmarnas vanligaste frågor om skorstensrenovering

1. Varför behöver jag renovera min skorsten?

Skorstenar slits ner över tid på grund av konstant exponering av ex. heta rökgaser, kondens, frostsprängning samt väder och vind. Renovering är nödvändigt för att säkerställa att skorstenen fungerar korrekt och förhindra eventuella faror som läckor, skador eller brand.

2. Hur vet jag om min skorsten behöver renoveras?

Det är bäst att anlita en skorstensinspektör för att bedöma skorstenens skick. Vanliga tecken på att en renovering kan behövas inkluderar sprickor, fuktfläckar, lösa tegelstenar eller murbruk som ramlar ner i kanalen till ventil i bostaden eller dålig drag i rök- ventilationskanalen.

3. Hur mycket kommer det att kosta att renovera min skorsten?

Renoveringstiden varierar beroende på omfattningen av arbetet och vilken metod som används. Enklare renovering kan ta en dag medan mer omfattande projekt kan ta flera veckor att slutföra.

4. Vilka olika metoder används vid skorstensrenovering?

Det finns flera metoder för skorstensrenovering, inklusive om murning (byte av skadade tegelstenar), relining, (insättning av ett nytt rökrör i befintlig skorsten), glidgjutning, montage av insatsrör tex. vid kondensrisk.

5. Hur lång tid tar det att renovera en skorsten?

Renoveringstiden varierar beroende på omfattningen av arbetet och vilken metod som används. Enklare renovering kan ta en dag medan mer omfattande projekt kan ta flera veckor att slutföra.

6. Vilka tillstånd eller anmälningar behövs för att genomföra en skorstensrenovering?

Regler och tillstånd kan variera beroende på platsen du befinner dig på. Normalt sett behövs inga tillstånd för att renovera en befintlig kanal eller skorsten, däremot krävs efterkontroll av Skorstensfejaren eller likvärdig myndighetsperson om det gäller en rökkanal. Vid nyinstallation kontrollera med din lokala bygglovsmyndighet för att få information om vilka eventuella tillstånd eller anmälningar som erfordras.

7. Kan jag renovera min skorsten själv eller bör jag anlita ett fackmässigt företag?

Att renovera en skorsten kan vara en komplex process som kräver speciella färdigheter, verktyg och kunskaper. Det rekommenderas starkt att anlita en kvalificerad och erfaren skorstensentreprenör för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert med ett minimum av ingrepp och efterlagning.

8. Vilka fördelar får jag av att renovera min skorsten?

Renovering av skorstenen förbättrar skorstenens prestanda, ökar brandsäkerheten och förlänger dess livslängd. Det kan också bidra till att spara energi genom att förhindra dragproblem och minska risken för koldioxidläckage i hemmet.

9. Hur ofta bör jag renovera min skorsten?

Det finns ingen fast regel för när en skorsten måste renoveras men tydliga tecken är synliga sprickor i murverket, röklukt invändigt vid eldning, utvändiga skador på skorstenen behöver skyndsamt kontrolleras då det kan medföra brandrisk, dålig ventilation, fuktskador eller fördyrande reparationskostnader.

10. Vad är en skorstensinsats?

En skorstensinsats är en metallrörskonstruktion som placeras inuti en befintlig skorsten för att förbättra dess funktion och säkerhet. Det kan vara nödvändigt att installera en skorstensinsats om den befintliga skorstenen är skadad eller inte uppfyller moderna säkerhetsstandarder.

11. Kan jag använda min eldstad eller kamin under skorstensrenoveringen?

Det beror på omfattningen av renoveringsarbetet. Ibland kan det vara nödvändigt att stänga av eldstaden eller kaminen under renoveringen för att säkerställa att arbetet kan utföras säkert och effektivt. Det är bäst att rådfråga den entreprenör du anlitar för att få råd om användningen av eldstaden eller kaminen under renoveringen.

12. Hur lång tid håller en renoverad skorsten?

Livslängden på en renoverad skorsten beror på flera faktorer, inklusive kvaliteten på renoveringsarbetet, skorstensmaterial och underhåll. En välrenoverad skorsten kan hålla i många år, men det är viktigt att fortsätta inspektera och underhålla den regelbundet för att förlänga dess livslängd.

15. Kan jag försäkra min skorsten efter renovering?

Ja, det kan vara möjligt att försäkra din skorsten efter renovering. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om vilka försäkringsmöjligheter som finns tillgängliga för en renoverad skorsten och vilka krav eller dokumentation som kan krävas.

14. Vad händer om jag inte renoverar min skorsten?

Att inte renovera en skadad skorsten kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive risk för brand, sotläckage, fuktinträngning, dålig luftkvalitet och ineffektiv uppvärmning. Det är viktigt att ta itu med skorstensskador så snart som möjligt för att undvika dessa problem och säkerställa en säker och effektiv användning av eldstaden, kaminen och väl fungerande ventilation.

13. Kan jag få ekonomiskt stöd för skorstensrenovering?

Rotavdrag kan användas för privatägda bostäder, vissa regioner kan erbjuda ekonomiskt stöd eller bidrag för energieffektiva renoveringar, inklusive skorstensrenoveringar. Det kan vara värt att undersöka om det finns några sådana program eller incitament tillgängliga i din region.

Några av våra tjänster

Skorstensrenovering med garanti

Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler. SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket minimerar störningar inne i lägenheterna.

Slipp matos i kök och bostadsrum

Kök24 innebär att vi konverterar existerade kolfilterfläktar och kopplar dem till aktiv ventilation. Du och dina grannar får en köksventilation som effektivt evakuerar matoset vid matlagning och ger friskare och bättre luft i hela lägenheten.