Referenser

Brf Rovan 16


Ombyggnation av föreningens sekelskiftesfastighet.

Läs mer

Brf Hyveln 129


Pågående ombyggnation av 55 lägenheter på Heleneborgsgatan 10 till Clean-Air24 FTX ventilation med återvinning som förvärmd tilluft samt installation av marknadsledande ”Kök24” i alla kök.

Läs mer

Kök24


Tre funktioner på samma kökskanal ger marknadsledande köksventilation och en trivsam lägenhet med ökat värde.

Läs mer