Referenser

Brf Råsunda Torg


Under våren -04 hade Skorstensbolaget med sin ”Safe-Seal”-metod lyckats renovera alla tolv beställda kanaltätningar utan håltagning från vindsvåningar eller i lägenheter.

Läs mer

Brf Lönnen


Renovering av ca 65 st kanaler till öppna spisar, kakelugnar.

Läs mer

Brf Matteus


“Safe-Seal”-renovering av ca 50 rökkanaler.

Läs mer

Kanadas ambassad


Sanering av öppnaspiskanaler (fräsning, bilning och rensning) efter tidigare entreprenörs försök till tätning.

Läs mer

BRF Styrmannen 18 Grev Magnigatan


Renovering av Imkanaler till kök och uppgradering av köksventilation till Clean-Air 24 (riktiga köksfläktar).

Läs mer

BRF Kornetten 7 Skeppargatan 78


Skorstensbolaget blev anlitade att renovera och iordningställa skorstenskanaler samt eldstäder.

Läs mer

Stora Enso / Brf Ädelman 7 Större


Renovering av kakelugnar samt rökkanaler till kakelugnar och öppen spisar.

Läs mer

Indiska Kompaniet


Renovering av kakelugnar och rökkanaler.

Läs mer

Brf Orion Odengatan 62


Renovering av rökkanaler & eldstäder.
Uppgradering av kök till modern effektiv köksventilation ”Clean-Air 24”.

Läs mer

Brf Trumpetaren 27 Upplandsgatan 60


Renovering av eldstäder och rökkanaler.

Läs mer