Sekelskiftsfastighet med 75 kakelugnar vid Råsunda Torg. Vid renovering av fastigheten -96 revs mellan 3-8 skift (flera hundra tegel) av de mycket sköra skorstenskronorna och betydande delar av tegel dumpades ner i rökkanaler.

Skorstensfejarmästaren bedömde kanalrenovering som utsiktslös vid förbesiktning men under våren -04 hade Skorstensbolaget med sin ”Safe-Seal”-metod lyckats renovera alla tolv beställda kanaltätningar utan håltagning från vindsvåningar eller i lägenheter.

Kontaktperson, projektör och styrelsemedlem: Markus Wik