Renovering av rökkanaler & eldstäder.
Uppgradering av kök till modern effektiv köksventilation ”Clean-Air 24”.

Kontaktperson: Hans Lindberg