Ingrid Pers, fastighetsförvaltare har utvärderat Clean-Air 24 under ett antal år och beskriver skillnaden efter renovering och installation som “Natt och Dag”.

Annan entreprenör hade utfört bristfällig renovering i föreningen och Skorstensbolaget blev anlitade att renovera och iordningställa skorstenskanaler samt eldstäder och viss köksventilation i fastigheten.

Kontaktperson: Ingrid Pers fastighetsförvaltare