Matos är det som vanligen mest förorenar innemiljön i en bostad. De flesta självdragsfastigheter har s.k. Kolfilterfläktar. Dessa är inte kopplade till kökskanalen utan blåser istället runt matos med fettpartiklar, vattenånga och dålig lukt som vi andas in och som fastnar i inredning, ytskikt, kläder etc. Efter några år sätter sig detta i väggarna som dålig lukt och missfärgning av ytskikt som ofta kräver ommålning för att avlägsna.

Det är inte hälsosamt att inandas partiklar från stek-, förbränningsprocesser och nanopartiklar varför Miljödomstolen hösten 2013 förbjöd installation av kolfilterfläkt då de inte klarar att evakuera dessa föroreningar som smutsar ner bostaden och äventyrar hälsan.

Vid ”Kök24” installation byggs kolfilterfläktar om och kopplas på kökskanalerna vilket direkt evakuerar matoset vid matlagning. Kök24 skapar också ett lätt undertryck i köket som gör att matoset inte sprids i lägenheten då luften istället sugs från rum mot köket.

När fläkten stängs av öppnar X-24 grundflödesventil automatiskt och evakuerar det sista matoset och fettpartiklarna vid kökets tak.

Kök24 ger tre viktiga funktioner på samma kökskanal och är Ovk-godkänt då ingående patenterad X-24 ventil automatiskt reglerar mellan forceringsläget vid matlagning och tillser att köket alltid har grundventilation.

Clean-Air24 Flow renovering av köksakanalerna ingår i Kök24 för maximal area, möjliggör även att senare kunna installera återvinning med Clean-Air24 Flow/Ftx.