Riktade åtgärder för godkänd OVK

Har ni underkänd OVK-besiktning/ventilation och ligger i riskzon att få ett föreläggande från Byggnadsnämnden/Miljö & Hälsa?

Vi har specialkompetens att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med att åtgärda brister så OVK:n kan bli godkänd. Några vanliga problem som vi kan åtgärda är:

  • För låga luftflöden.
  • Tilluft saknas efter renovering av fasad, badrum eller kök.
  • Direktkopplade köksfläktar utan grundventilation i kök.
  • Fläktar monterade på otäta kanaler till kök, bad eller wc.
  • Bakdrag och kallras i ventilationskanalerna.
  • Ventilation saknas helt i mindre toalettutrymmen.

Vi arbetar med modern utrustning som kan lokalisera befintliga kanaler elektroniskt, så att ingen håltagning behövs. Även eventuell kanalrenovering och installation av forcerad ventilation sker utan håltagning, med metoder utvecklade speciellt för skyddsvärda boendemiljöer.

Skorstensbolaget har under drygt 40 års verksamhet i ventilationsbranschen hjälpt hundratals BRF:er och fastighetsägare med ventilationsåtgärder för bra ventilation och godkänd OVK i det stora av beståndet av självdragsfastigheter.

Kontakta oss idag så bokar vi ett möte! För ett kostnadsfritt åtgärdsförslag, skicka föreningens eller fastighetens senaste OVK-protokoll oss.