Clean-Air24 FTX vs. Fönsterventiler

Under två veckor i september 2016 togs 25 liter tilluft per sekund (motsvarande volym som lägenheter upp till 70 m2) in genom F7-filter (lägst filterklass F7 bör användas på tilluften för bostäder, kontor och skolor). På bilden till vänster framgår hur mycket renare tilluft Clean-Air24 FTX ger bostaden med sitt tilluftsintag ovan taknock jämfört med original tilluft via fönsterventiler mot gatan där avgaser och partiklar från fordonsbromsar kontinuerligt tillförs.

 

Clean-Air 24 FTX tilluft via tak vs. original tilluft från gatan

Enligt Länsstyrelsens mätningar är tilluft som tas in ovan taknock upp till 3 gånger renare än tilluft som tas in från husfasader. Testet är från Fridhemsgatan på Kungsholmen.