Clean-Air 24 är Skorstensbolagets egenutvecklade system för köksventilation, mekanisk frånluft och FTX-ventilation – ett helhetskoncept för en modern, hälsosam bostad med återvinning, låg miljöpåverkan samt ökat trivsel- och försäljningsvärde.

Efter installationen besiktigar Skorstensfejaren även förberedande till OVK-besiktning.

Clean-Air 24 löser era ventilationsproblem och ger fastigheten komfort, lägre uppvärmningskostnad och ökat värde.