1. Safe-Seal

Safe-Seal möjliggör ventilation- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. En glidform lodas ner genom kanalen till källan, exempelvis en kakelugn, kamin, öppen spis eller kök vilket innebär att vi ej behöver göra håltagning i bostadsutrymmen. Tack vare formens följsamhet kan vi gjuta ett mycket slätt och jämnt foder med bibehållen kanalarea, vilket ger bättre drag och funktion.

Metoden minimerar dessutom risken för skada på skiljeväggar och man slipper bilningsdamm, sot och annan smuts inomhus. Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket begränsar arbetsplatsen till tak och vindar, och endast inspektion och passning sker från inifrån bostaden. Detta innebär även att andra bostadsrättsägare och hyresgäster inte besväras av damm och störande arbeten samt att kostnad för målning, tapetsering och annat ytskikt kan undvikas.

2. Motformsgjutning

Om det fattas skiljeväggar, vilket inte är ovanligt i fina gamla sekelskifteshus, kan vi med infraljuskamera och annan utrustning gjuta nya skiljeväggar långt ner i skorstenen utan att göra håltagning från lägenheter vilket annars kan vara kostsamt då kanaler och murstockar ofta ligger bakom kakelugnar och badrum. Safe-Seal kanalrenovering ger dig som kund trygghet i din investering.

3. Kanalfräsning

Med hjälp av fräskonor kan vi avlägsna förträngningar och andra hinder i kanaler och kakelugnsanslutningar. Det är viktigt att fräsningen görs före renovering/gjutning för att undvika den inrökningsrisk som annars föreligger om kanalen blir för trång. Under årens lopp har vi utfört många uppdrag där vi fräser, rensar och tätar om efter andra entreprenörer (se referenser).

4. Kakelugnsrenovering

Med hjälp av en egenutvecklad teknik kan vi utföra säker renovering av otäta kakelugnar utan att dessa behöver demonteras. Med Safe-Seal kakelugnsrenovering repareras kakelugnar renligt och säkert till ca: halva priset av en omsättning utan risk för skador från demontering.entreprenörer (se referenser).