Undvik spridning av matos, rök och brandrisk via läckande kanaler

Otäta skorstenskanaler gör att ventilationen blir dålig och att matos och rök från eldstäder och kakelugnar kan sprida sig till utrymmen där de inte hör hemma. Det är inte bara störande för dig och dina grannar utan innebär också bristande brandsäkerhet både för er fastighet och angränsande byggnader.

Vid kanalrenovering rensas och tätas skorstenskanalen så att ni får goda förutsättningar för bra ventilation och möjlighet att elda i kakelugnar och eldstäder igen.

Täta skorstenskanaler utan stök

SafeSeal möjliggör ventilations- och skorstensrenovering utan smutsig håltagning i bostadsutrymmen. En glidform lodas ner genom kanalen till källan, exempelvis en kamin, kakelugn, öppen spis eller kök vilket innebär att vi ej behöver göra håltagning i bostadsutrymmen.

Ni slipper bilningsdamm, sot och annan smuts inomhus och sparar kostnader för målning, tapetsering och återställning av andra ytskikt. Metoden minimerar också risken för skador på skiljeväggar.

Arbetet utförs från skorstenstoppen, vilket begränsar arbetsplatsen till tak och vindar. Endast inspektion och passning sker från inifrån bostaden.

  • Ingen smuts, stök eller förstörda ytskikt
  • Bibehållen eller förbättrad kanalarea
  • Ställningar och säkerhetsutrustning ingår
  • All personal är certifierad i taksäkerhet
  • Kakelugnar kan renoveras utan demontering

Bibehållen eller förbättrad kanalarea

Vi använder en följsam glidform som ger ett slätt och jämnt foder utan att göra kanalen trängre. För att rensa kanalerna från nedfallna tegelstenar, bruk och gamla fågelbon använder vi fjärrmanövrerad utrustning som sänks ned från taket.

En gammal skorsten blir som ny

50 till 100 år gamla kanaler läcker mot träbjälklag och angränsande kanaler och lägenheter och behöver underhåll eller renovering för att fungera bra och inte sprida matos och lukter eller riskera brand från eldstäder eller att elden sprider sig mellan lägenheter vid eventuell brand.

Ring 08-756 69 69 om du vill boka tid för kontroll.

En skorstenskanal före och efter renovering med SafeSeal.

Nya skiljeväggar i befintliga kanaler

Om det fattas skiljeväggar, vilket inte är ovanligt i fina gamla sekelskifteshus, kan vi med infraljuskamera och annan utrustning gjuta nya skiljeväggar långt ner i skorstenen utan att göra håltagning från lägenheter. Det kan annars bli kostsamt eftersom kanaler och murstockar ofta ligger bakom kakelugnar och badrum.

Med nya skiljeväggar slipper ni läckage mellan olika rum och lägenheter. Förutsättningarna för god grannsämja blir helt enkelt bättre!

Skorstensrenovering för bättre luft och minskad brandrisk

Söndervittrade kanaler gör att rök och matos och i värsta fall brand kan sprida sig till andra utrymmen.

Skadade skiljeväggar kan repareras från taket utan förfulande och störande ingrepp inne i lägenheterna.

Med infraröd kamera kan vi hitta stopp och förträngningar i kanalerna och rensa dem från taket för bättre luftflöde.

Samtidig kakelugnsrenovering

Samtidigt som rökkanalerna renoveras kan vi renovera otäta kakelugnar med en liknande teknik. Det innebär att du inte behöver demontera och sätta om kakelugnen.

SafeSeal kakelugnsrenovering kostar bara ungefär hälften så mycket som demontering, ger lägre risk för skador och du slipper onödigt smuts och stök i bostaden.

 

  • Halva kostnaden jämfört med demontering
  • Mindre risk för skador
  • Mindre smuts och stök i din bostad

Vill du veta mer eller få en offert?

Det kostar inget ställa en fråga eller be om en offert! Skicka oss ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Kompletterande tjänster och produkter

Säkra skorstenar, tryggt och enkelt

SafeSeal förstärkningsgjutning räddar skorstenar som under lång tid varit utsatta för påfresningar av väder, vind, fukt och frostsprängningar. Förstärkning är ett mer ekonomiskt alternativ än ommurning av hela skorstenen.

Ny eldstad

En egen eldstad bidrar till att göra tiden vi spenderar inne under hösten och vintern extra mysig. Vi tar reda på var det går att placera en eldstad och ger dig råd om vilka modeller som ger lagom mycket värme. Självklart ordnar vi också installationen!

Minska värmekostnaden med 30 %

Med CleanAir24 FTX kan gammal självdragsventilation varsamt byggas om till modern, aktiv ventilation med värmeåtervinning som spar både pengar och koldioxidutsläpp. Du får en ventilation som är anpassad till dagens förutsättningar, levnadssätt och behov.

Slipp matos i kök och bostadsrum

Kök24 innebär att vi konverterar existerade kolfilterfläktar och kopplar dem till aktiv ventilation. Du och dina grannar får en köksventilation som effektivt evakuerar matoset vid matlagning och ger friskare och bättre luft i hela lägenheten.