Besiktiga och sköt underhållet på skorstenen

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Tänk på att kontrollera och underhålla skorstenen som sköter viktiga funktioner som ventilation av bad/wc och kök och evakuering av eldstädernas rökgaser.

Det är inte ovanligt att skorstenen ovan tak fryser sönder och att stenar och bruk blir löst och ramlar ner och bildar stopp/hinder i ventilation och rökkanaler.

Beställ kanalrensning och förstärkningsgjut skorstenskronan ovan tak före tegel och bruk ramlar ner då det försämrar ventilationen och kan vara svårt att rensa långt ner i skorstenen bakom eldstäder och badrum etc. Förstärkningsgjutning av skorstenar kan bespara stora underhållskostnader som annars kan leda till att skorstenar behöver muras om eller plåtslageri.

Utnyttja ROT-avdraget

Du vet väl att ROT-avdraget ger skattereduktion för många skorstensrelaterade jobb för er i villa!